Bezpłatne doradztwo przy biurze STK

Przy biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby otwarty jest punkt konsultacyjny dla wnioskodawców chcących ubiegać się o wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022. 

Nabór na stanowisko: główny księgowy

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: główny księgowy, w wymiarze 1/2 etatu.

XL Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Restauracji „Złota Jesień” w Kartuzach przy ul. Polnej 17.

Zmiany w kryteriach wyboru projektów - konsultacje

W związku z otrzymanymi uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, w wyniku oceny Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022, w załączeniu przedstawiamy proponowane zmiany kryteriów wyboru operacji. 

Środki finansowe na dotacje unijne za pośrednictwem STK

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jako lokalna grupa działania rozpoczyna wdrażanie nowej Strategii. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł. Zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej dotację można otrzymać na przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki i rekreacji, promocją kultury kaszubskiej oraz produkcją produktów lokalnych. 

Zapraszamy na spotkania informacyjne na temat nowych dotacji unijnych

W imieniu Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich gminach objętych nową Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2020. 

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi